วิธีการรับประทานมะเขือม่วงสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด