พาชมดอกบ๊วยพันธุ์ต่างๆ ในช่วงโควิด-19 ที่มาเยือนญี่ปุ่นไม่ได้